1909. gada 23. janvārī Jēkaba un Ievas Bīrīšu ģimenē piedzima meita Milda Agate Veronika, kura kļuva par gleznotāju. Viņas dzīve sākās Valkā, bet noslēdzās Vējavā (apglabāta Vējavas kapsētā, Madonas novadā).   Mildas tēvs Jēkabs Bīrītis (1867–1941) strādāja uz dzelzceļa – bija mašīnista ...

14.04.2024

Šogad no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā notiks XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Pirms 150 gadiem notika pirmie vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki. Dziesmu svētku ideja izplatījās pateicoties Jānim Cimzem (1814-1881) un viņa audzēkņiem.   J. Cimze bija studējis Vācijā, ...

14.04.2024

    1991.gada 13.-27. janvārī Rīgā notika stratēģiski svarīgo objektu aizsardzība pret iespējamo padomju militāro vienību uzbrukumu.        Barikāžu veidošana un objektu aizsardzība nebija stihiska – katram Latvijas reģionam ierādīja konkrētu vietu. Galvenie apsargājamie objekti ...

14.04.2024

Latvijā aptuveni 30 gadus sākot ar 1973. gadu, kad notika pirmā diskotēka Rīgā Poligrāfiķu centrālajā kultūras namā, dēvē par disko ēru.   Valkā disko ēra sākās vēlāk. Pirmo diskotēku Valkas kultūras namā 1977. gada izskaņā sarīkoja Ziedonis Knope. Viņš atceras, ka darbošanos bremzēja birokrātija – ...

14.04.2024

Katra pilsēta ir unikāla ar saviem vietvārdiem, kādi nav sastopami nekur citur. Valkā tādi ir, piemēram, “Lugaži”, “Līviķi”, “Silmūrnieki”, “Smēķi”. Šis raksts ir par “Smēķu” nozīmi Valkas pilsētas vēsturē, par šo gruntsgabalu un konkrētās ielas nosaukuma ...

14.04.2024

”Valcēnieši aizsteigušies rīdziniekiem priekšā. Viņi uzcēluši saviem kritušiem brāļiem skaistu pieminekli,” rakstīts 1922. gada 2. oktobrī laikrakstā ”Jaunākās Ziņas”. Iepriekšējā dienā – 1. oktobrī Valkā 1919. gada kaujās par Latviju kritušo Valmieras ...

14.04.2024

1919.gada sākumā laikraksts “Jaunā dzīve” rakstīja: “Valkā pašlaik ir piecas vidusskolas: divi latviešu (viena zēniem, otra meitenēm), divi igauņu, viena internacionāla, bez tam ir iesniegts lūgums atvērt arī vācu vidusskolu vācu tautības bērniem. Pirmmācības skolu ir sešas: trīs latviešu ...

14.04.2024

Tas, kas notika izglītībā Eiropā 19.gadsimta 30.gados, radīja interesei arī tagadējās Latvijas teritorijā. Mācītāji, kuru pārziņā bija tautas izglītošana draudzēs, lēma par kvalitatīvu skolotāju sagatavošanu. Šim nolūkam Kurzemē un Vidzemē dibināja skolotāju seminārus.   Bruņniecības dibinātais ...

14.04.2024

Savu viedokli par potēšanos pirms gandrīz 150 gadiem paudis Jānis Cimze /1814-1881/ – Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra vadītājs 1839.–1881.gadā. 18. un 19.gadsimtā pāri mūsu zemei gājušas dažādas sērgas, no kurām populārākās bija mēris, bakas un holera. Piemēram, 19.gadsimtā Latvijas teritorijā ...

14.04.2024

1967.gada 11.jūnijā Valkā Ļeņina (tagad Rīgas) un Raiņa ielu krustojumā Lugažu ev.-lut. draudzes baznīcas priekšā atklāja “Kaujas slavas pieminekli”. Atklāšana notika republikāniska pasākuma ietvaros: “Šogad sarkano izlūku III salidojuma dienās Valkā atklāja pieminekli pilsētas atbrīvotājiem. ...

14.04.2024

Jāņa Cimzes /1814-1881/ audzēknim un kolēģim Ādamam Tēraudam /1830-1891/ šogad 24.decembrī atzīmējami 190 gadi kopš viņa dzimšanas. Ā.Tērauds laika gaitā nepelnīti piemirsts, lai gan tika minēts starp populārākajiem Vidzemes skolotājiem. Viņš izdeva pirmās matemātikas mācību grāmatas latviešu ...

14.04.2024

Pēc 1920.gada 1.jūlija lēmuma - sadalīt Valku nospraužot Latvijas un Igaunijas valsts robežu - latvieši “jaunajā pilsētā” līdztekus administratīvo un praktisko vajadzību risināšanai domāja arī par pilsētas izdaiļošanu. Kā pirmais pārmaiņas piedzīvoja Rīgas un Raiņa ielas krustojums. Pētot Valkas ...

14.04.2024

Valkā problēmas ar peldētavu bijušas kopš laika, kad cilvēkiem radās vēlme peldēties publiskās peldētavās. Pirms 2.pasaules kara ierīkoja peldētavu uz Pedeles upes. Vispirms tapa vīriešu pludmale, tad 1931.gadā pēc izstrādāta plāna izveidoja sieviešu peldētavu. Tomēr peldētavu vajadzībām Pedele nebija ...

14.04.2024

Pirms 100 gadiem, nosakot Latvijas un Igaunijas valstu robežu, sadalīja Valkas pilsētu. Robežas starptautiskās šķīrējkomijas priekšsēdētājs Britu impērijas armijas virsnieks un militārais ierēdnis Stīvens Džordžs Talents (Sir Stephen George Tallents) 1920.gada 1.jūlijā paziņoja savu lēmumu – Rezolūciju Nr.1. Šajā ...

14.04.2024

Valku reiz dēvēja par dzelzceļa mezgla pilsētu. Un ne velti – 19. un 20. gadsimta mijā Valkā/Valgā ir krustojušās vairākas platsliežu (1524 mm) un šaursliežu (750 mm) dzelzceļa līnijas. Platsliežu dzelzceļa līnija Pleskava–Rīga 1889. gadā Valkas pilsētu savienoja ar plašo pasauli. Tā pievienojās ...

14.04.2024