Projekti

                            

Muzejā ierīkota Jāņa Cimzes “Dziesmu rotas” hologrāfiskā projekcija

 Valkas novadpētniecības muzeja krājumā glabājas pirmais 1872. gadā Leipcigā izdotais Jāņa Cimzes „Dziesmu rotas” sējums - jaunekļiem un vīriem, kas ir nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma un Nacionālā muzeja krājuma sastāvdaļa.

Krājuma 1.daļā „Dārza puķes” ievietotas 19.gs. vācu tautas dziesmas un vācu komponistu dziesmas, 2.daļā „Lauka puķes” – latviešu tautas dziesmu apdares koriem.

„Dziesmu rotas” „Lauka puķu” daļa ir agrīnākais latviešu nacionālās mūzikas piemineklis. Tajā iekļautās latviešu tautas dziesmu apdares deva koriem plašu, laicīgu nacionālo repertuāru. Jāņa Cimzes un semināra absolventu tautasdziesmu apdares bija 1.Vispārējo latviešu dziedāšanas svētku pamatrepertuārs un vēlāko dziesmu svētku tautiskais kodols.

 

Lai nodrošinātu vērtīgā “Dziesmu rotas” pirmizdevuma saglabāšanu, izmantošanu un interaktīvi papildinātu ekspozīciju “Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība”, muzejs 2015. gadā sagatavoja projektu “Jāņa Cimzes dziesmu krājuma “Dziesmu rota” pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana”. Projektu iesniedza Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursam „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās”. Tas ieguva finansiālu atbalstu.

Projekta ietvaros muzeja darbinieki “Dziesmu rotu” digitalizēja, savukārt SIA REVERIE Trading Group Interaktīvo tehnoloģiju, audio vizuālās prezentācijas, konferenču sistēmas uzņēmuma speciālisti izveidoja sējuma digitālu animāciju, kura pāršķir lapas. Muzeja ekspozīcijā uzstādīja projektoru ar mediju atskaņotāju un hologrāfisku ekrānu, kurā šo animāciju projicē.

Pateicoties īpašam optiskās tehnoloģijas cietās virsmas stiklveidīgam ekrānam, kas ir 80% caurspīdīgs un aizmugurējai projekcijai, pirmizdevuma animācija apmeklētājiem rada iespaidu, ka grāmata karājas gaisā un animācija rodas pati no sevis.

 

Aija Priedīte,

Valkas novadpētniecības muzeja

galvenā krājuma glabātāja