24.08.2020
Pedeles upes peldētava Valkā

Valkā problēmas ar peldētavu bijušas kopš laika, kad cilvēkiem radās vēlme peldēties publiskās peldētavās.

Pirms 2.pasaules kara ierīkoja peldētavu uz Pedeles upes. Vispirms tapa vīriešu pludmale, tad 1931.gadā pēc izstrādāta plāna izveidoja sieviešu peldētavu. Tomēr peldētavu vajadzībām Pedele nebija ideāla tai ziņā, ka gan tās augštecē, gan lejtecē atradās dzirnavas, kuras savām vajadzībām regulēja ūdens līmeni upē. Līdz ar to reizēm peldētājiem peldes vietā bija dubļu vannas. Tādēļ 1930.gadu vidū sāka risināt jautājumu par peldētavas izveidošanu pie Zāģu ezera, kur tika izmantota vieta izrīkojumiem.

 

 

 

 

Materiālu sagatavoja Ligita Drubiņa,

Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.