Eksponēti 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā lietotie darba rīki un sadzīves priekšmeti. Apskatāma arī Launkalnē Niedrāja ezerā atrastā vienkoka laiva, kas datēta ar 15. gs. beigām – 16. gs. sākumu.   Šajā zālē izstādes ietvaros notiek muzejpedagoģiskās programmas (skatīt „Nodarbības”): Latviešu ...

15.07.2024