Valkas novadpētniecības muzeja krājumā glabājas pirmais 1872. gadā Leipcigā izdotais Jāņa Cimzes „Dziesmu rotas” sējums - jaunekļiem un vīriem, kas ir nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma un Nacionālā muzeja krājuma sastāvdaļa. Krājuma 1.daļā „Dārza puķes” ievietotas 19.gs. vācu tautas dziesmas un vācu ...

03.06.2023