”Valcēnieši aizsteigušies rīdziniekiem priekšā. Viņi uzcēluši saviem kritušiem brāļiem skaistu pieminekli,” rakstīts 1922. gada 2. oktobrī laikrakstā ”Jaunākās Ziņas”. Iepriekšējā dienā – 1. oktobrī Valkā 1919. gada kaujās par Latviju kritušo Valmieras ...

21.06.2024

1920.gada 22.novembrī Latvijas valdība nolēma “piešķirt pilsētas tiesības Valkas priekšpilsētu daļām, kuras pēc Latvijas–Igaunijas robežu komisijas priekšsēdētāja š. g. 1.jūlija lēmuma piedalītas Latvijai, …”.  Tobrīd Valkas pilsētas pagaidu dome jau aktīvi darbojās.   Valkas ...

21.06.2024

Pēc 1920.gada 1.jūlija lēmuma - sadalīt Valku nospraužot Latvijas un Igaunijas valsts robežu - latvieši “jaunajā pilsētā” līdztekus administratīvo un praktisko vajadzību risināšanai domāja arī par pilsētas izdaiļošanu. Kā pirmais pārmaiņas piedzīvoja Rīgas un Raiņa ielas krustojums. Pētot Valkas ...

21.06.2024

Pirms 100 gadiem, nosakot Latvijas un Igaunijas valstu robežu, sadalīja Valkas pilsētu. Robežas starptautiskās šķīrējkomijas priekšsēdētājs Britu impērijas armijas virsnieks un militārais ierēdnis Stīvens Džordžs Talents (Sir Stephen George Tallents) 1920.gada 1.jūlijā paziņoja savu lēmumu – Rezolūciju Nr.1. Šajā ...

21.06.2024

Pirms 100 gadiem – 1920.gada 1.jūlijā – nosakot Latvijas–Igaunijas valsts robežu, pasludināja šķīrēju tiesneša spriedumu Valkas jautājumā. Valku sadalīja. Spriedums iznācis tāds, kādu to negaidīja nedz latviešu tauta un sabiedrība, nedz valdība. Latvijas puse šo spriedumu neuzskatīja par ...

21.06.2024

1920.gada 1.jūlijā Latvijas–Igaunijas robežas šķīrēju komisijas priekšsēdētājs S. Dž. Talents pasludināja savu spriedumu par Valku.   1920.gada 2.jūlijā sakarā ar lēmumu Valkas lietā Latvijas Ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics /1887-1925/ iesniedza Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim /1877-1942/ atlūgumu ...

21.06.2024

   Šogad 11.novembrī aprit 100.gadi kopš dibināts augstākais Latvijas militārais apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis. To dibināja par godu bermontiešu sakaušanai Daugavas krastos un Rīgas atbrīvošanai. Lāčplēša Kara ordenis kļuva arī par pirmo Latvijas valsts apbalvojumu. ...

21.06.2024

Laikraksts “Līdums” 1918.gada gada 16.novembrī vēstīja: “Satversmes sapulces sasaukšana. Vācu zaldātu padomes Latvijā paziņo, ka viņām ar krievu lielniecismu nav nekā kopēja, ka viņas pret visām vietējām tautībām ieturēs labas attiecības. Čehu republikas proklamēšana. Latviešu Zemnieku Savienības ...

21.06.2024

Eiropā turpinājās I pasaules karš. Laikraksta “Līdums” 8.novembra numurā publicēts: “Savā 5.gadā karš redzami tuvojas beigām, bet beigas paredzamas daudz citādākas, nekā kara dalībnieki sākumā to varēja iedomāties. Toreiz stāvēja viena otrai pretim divas naidīgu valstu koalīcijas, kuras katra cerēja ...

21.06.2024

1918.gada 7.novembrī izdeva atjaunotā laikraksta “Walkscher Anzeiger”* pirmo numuru.   „Walkscher Anzeiger” publicēja ne tikai pilsētas valdes paziņojumus, dažādus sludinājumus, informāciju par notikumiem Valkā, apkārtnē un Eiropā, bet arī kādu dzejoli un literāru publikāciju. Laikraksta pamatvaloda bija ...

21.06.2024

 “Karam pienākusi nāves stunda! Izsludināta neatkarība Kroātijai (Horvātija), Slovonijai (Slovēnija), Dalmācijai (reģions Horvātijā). Ungārijā ir streiki. Austriešu pulki atstāj Itālijas teritoriju un Serbiju...” Tā par situāciju Eiropā 1918.gada novembra sākumā lasāms laikrakstā “Līdums”. Savukārt, ...

21.06.2024

1918.gada 27.oktobrī Valkas Viesīgā biedrība savās telpās Maskavas ielā Nr.10 noorganizēja Labrenča tirgu*. Biedrībai bija doma atjaunot “veco labo laiku tirgus ainu, kad vēl visur valdīja pārticība un omulība”. Mērķis bija atlikumu no visa izrīkojuma ziedot Latviešu Pagaidu Nacionālajam teātrim. Jāpiezīmē, ...

21.06.2024

No 1918.gada februāra Latvijas teritorijā vācu armijas ieņemtajos apgabalos kā personu apliecinošu dokumentu izmantoja Vācijas impērijas personu apliecības – pases.   1918.gada 18.oktobrī Valkas pilsētas priekšnieks parakstīja paziņojumu par pasēm: “Iedzīvotāji tiek vēl reiz uz to darīti uzmanīgi, ka ...

21.06.2024

Valka 1.pasaules kara gados kļuva par ievērojamu sabiedriskās un kultūras dzīves centru, jo atradās tālu no frontes. Ziemeļvidzemes mazpilsēta uzņēma visu lielo bēgļu saimi, deva viņiem mājvietu. Iedzīvotāju skaits pilsētā pieauga līdz 35 000.               1915.gada ...

21.06.2024

Valka joprojām ir vācu okupācijas zonā. Norit it kā mierīga ikdienas dzīve, tomēr iedzīvotājiem jāievēro ierobežojumi. Piemēram, nakts stundās uz ielas drīkst atrasties tikai ar īpašām atļaujām. 26.jūnijā Valkas pilsētas priekšnieks majors Levins izdod rīkojumu, ka “visiem, kuri pēc kara izbeigšanas ...

21.06.2024