Piedāvājums

Valkas novadpētniecības muzejs piedāvā:

 

Ekspozīciju

      „J.Cimzes Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. (19.gs. vidus – 20.gs. sākums)”;

 

Izstādes par novada vēsturi:

      „Sabiedriski politiskie notikumi Valkā 1914. – 1920.gadā”;

      „Tautas dzīves zinātne”;

 

Mākslas darbu izstādes

      Ekspozīcija tiek mainīta vidēji 1x mēnesī;

 

Piedalīties muzejpedagoģiskajās programmās un tematiskajās nodarbībās

      Iepriekš piesakoties pa tālruni 64722198

 

Muzeja grāmatu krātuvi un lasītavu

      Iespēja uz vietas muzejā lasīt grāmatas, dažādos gados izdotos Valkas rajona un novada laikrakstus un citus izdevumus. Pakalpojums bez maksas.

 

Iepazīties ar muzeja krājumu.

      Pētniekiem iespējams iepazīties ar neeksponētajiem muzeja krājuma priekšmetiem darba dienās muzeja darba laikā, iepriekš sazinoties ar galveno krājuma glabātāju Aiju Priedīti – tālrunis 64722198

 

Publisko interneta punktu

      Pieejams muzeja darba laikā. Pakalpojums bez maksas.