02.07.2020
1920.gada 2.jūlijs. Ārlietu ministra demisijas raksts

1920.gada 1.jūlijā Latvijas–Igaunijas robežas šķīrēju komisijas priekšsēdētājs S. Dž. Talents pasludināja savu spriedumu par Valku.

 

1920.gada 2.jūlijā sakarā ar lēmumu Valkas lietā Latvijas Ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics /1887-1925/ iesniedza Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim /1877-1942/ atlūgumu no amata.

 

Oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” 1920.gada 2.jūlijā publicēts Z.A.Meirovica demisijas teksts:

Ārlietu ministra atlūgšanās raksts.

Ļoti godāts ministru prezidenta kungs!

Ievērojot to, ka man, kā ārlietu ministrim, kura resora valdīšanu Jūs, ļoti cienīts prezidenta kungs, man esat uzticējuši, - nav izdevies panākt Valkā tādas robežas nospraušanu starp Latviju un Igauniju, kura saskanētu ar latvju tautas dibinātām taisnīgām prasībām un Latvijas valsts cieņu, - pagodinos Jūs lūgt, ļoti cienīts prezidenta kungs, mani atsvabināt no ārlietu ministra pienākumiem.

Visā augstcienībā Zigfrids A. Meierovics

Rīgā, 1.jūlijā 1920.g.

 

Valdība Z.A.Meirovica demisiju nepieņēma.

 

Foto no https://lv.wikipedia.org/wiki/Zigfr%C4%ABds_Anna_Meierovics

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.