22.11.2020
1920.gada 22.novembris. Latvijas Valkai piešķir pilsētas tiesības

1920.gada 22.novembrī Latvijas valdība nolēma “piešķirt pilsētas tiesības Valkas priekšpilsētu daļām, kuras pēc Latvijas–Igaunijas robežu komisijas priekšsēdētāja š. g. 1.jūlija lēmuma piedalītas Latvijai, ….  Tobrīd Valkas pilsētas pagaidu dome jau aktīvi darbojās.

 

Valkas sabiedriskie darbinieki skolotājs K.Gulbis, J.Pavlovičs un citi 22.jūlijā bija ieradušies Rīgā, un iesnieguši Iekšlietu ministrijai jauno pilsētas domnieku sarakstu, kuru ministrija apstiprinājusi.

Uz savu pirmo sēdi Valkas pilsētas pagaidu dome sanāca jau 30.jūlijā. Tie bija uz A.Kerenska vēlēšanu likuma pamata (tolaik nedalītās Valkas) ievēlētie 8 latviešu tautības domnieki: J.Bricmanis, J.Ķimins, J.Rauska, H.Pavlovičs, K.Dzirkalis, A.Bindža, P.Pavlovičs, P.Kalacis un sabiedrisko organizāciju pārstāvji: K.Gulbis, J.Īverts, J.Pavlovičs, K.Matīss, A.Rudīts, P.Raudzēns, P.Svīķeris un P.Ķiris. Sēde notika Ūdra namā, kur atradās Valkas apriņķa valde (tagad Latvijas Valsts policija Tālavas ielā Nr.4). Par pirmo Valkas pilsētas galvu ievēlēja Kārli Gulbi*, kurš bija iemantojis valcēniešu cieņu kā spējīgs un pašaizliedzīgs darbinieks. Par pirmajiem valdes locekļiem ievēlēja Hermani Pavloviču un Kārli Dzirkali, bet par domes priekšsēdētāju – Jāni Pavloviču.  

 

Pirmie pilsētas domnieki sāka veidot jauno pilsētu pirms tai tika piešķirts oficiāls statuss. Steidzami bija jārisina dažādi aktuāli jautājumi, kas saistīti ar pilsētas robežu noteikšanu un īpašumiem, kā arī telpām. Iedzīvotāji, kas bija pārnākuši no Igaunijai piedalītās pilsētas daļas, toreiz mitinājās pat šķūnīšos. Pilsētas un apriņķa valdes un citas iestādes novietojās nedaudzajos privātajos dzīvokļos. Bija jāceļ skolas, slimnīca, jāierīko elektrības iestāde, jāveido ielas...

 

 

* Pedagogs un politiķis Kārlis Gulbis /1875-1952/ bija pirmais Valkas pilsētas galva 1920. – 1923.g.; Valkas pilsētas I pamatskolas pārzinis 1920. – 1926.g.; 1. un 2. Saeimas deputāts no LSDSP 1922. – 1928.g. Viņš bija viens no 1944.gada 17.marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem. Arestēts 1952.gada 17.martā Rīgā. Apsūdzēts par padomju varas diskreditēšanu, pretpadomju aģitāciju. Miris Rīgas Centrālcietumā.

Kārlis Gulbis sēž 2.rindā vidū ar Valkas pilsētas I pamatskolas skolotājiem un skolēniem. Valka, 1923.gads.

Valkas novadpētniecības muzeja krājums

 

Publikācijai izmantoti LVVA avoti, laikraksti “Ziemeļlatvija”, “Jaunākās Ziņas” un “Valdības Vēstnesis”.

 

Informāciju sagatavoja Ligita Drubiņa,

Valkas novadpētniecības muzeja

izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.