27.08.2018
Pirms 100 gadiem Valkā tapušie dzejoļi

Valka 1.pasaules kara gados kļuva par ievērojamu sabiedriskās un kultūras dzīves centru, jo atradās tālu no frontes. Ziemeļvidzemes mazpilsēta uzņēma visu lielo bēgļu saimi, deva viņiem mājvietu. Iedzīvotāju skaits pilsētā pieauga līdz 35 000.

 

            1915.gada augustā no Rīgas uz Valku pārcēlās politiskais, sabiedriskais un literārais dienas laikraksts „Līdums”. Kopā ar to pilsētā ieradās latviešu žurnālisti, literāti, sabiedriskie darbinieki, kuri strādāja redakcijā, piemēram, laikraksta redaktors Otto Nonācs /1880-1942/, Jānis Akuraters /1876-1937/, Antons Austriņš /1884-1934/, Ādolfs Erss /1885-1945/, Kārlis Skalbe /1879-1945/. Kādu laiku Valkā dzīvoja un strādāja arī rakstnieks, žurnālists un tulkotājs Pāvils Rozīts /1889-1937/, dzejnieks Jānis Sudrabkalns /1844-1975/, rakstnieks, dzejnieks, prozaiķis, publicists, atdzejotājs Edvarts Virza /1883-1940/ un daudzi citi latviešu inteliģences pārstāvji. Valkā viņi turpināja savu radošo darbību. Daži savos darbos pieminējuši arī Valku – kāds to sauc konkrēti vārdā, cits vienkārši apraksta mazpilsētas dzīvi, ņemot te redzēto un piedzīvoto par paraugu. Daudzi daiļdarbi pirmo reizi publicēti uzreiz laikrakstā ”Līdums”, kuru izdeva Valkā līdz 1918.gada 1.decembrim. Piemēram, E.Virzas “Lielpilsētas ritmi mazpilsētā”, “Valka. Pļaujas svētki”, J.Sudrabkalna “Raports Apollonam”.

 

            Ar pseidonīmu Oliveretto 1918.gada 16.jūnija laikrakstā “Līdums” publicēts Jāņa Sudrabkalna apjomīgais dzejolis “Raports Apollonam”, kurā autors piemin tā laika latviešu radošās inteliģences pārstāvjus, kas izklīduši. Piemēram, dzejnieku, prozaiķi un politiķi Kārli Skalbi, žurnālistu un rakstnieku Ādolfu Ersu /1885-1945/.

            Valkā dzīvoja un aktīvi darbojās arī viens no nozīmīgākajiem 20.gadsimta latviešu rakstniekiem, arī dzejnieks, prozaiķis, publicists, atdzejotājs Edvarts Virza (īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna). Savā plašajā dzejolī “Lielpilsētas ritmi mazpilsētā” viņš (tāpat kā J.Sudrabkalns) attēlo Valku un latviešu kultūras darbinieku ga