07.11.2018
1918.gada 7.novembris. Atsāk izdot „Walkscher Anzeiger”.

1918.gada 7.novembrī izdeva atjaunotā laikraksta “Walkscher Anzeiger”* pirmo numuru.

 

„Walkscher Anzeiger” publicēja ne tikai pilsētas valdes paziņojumus, dažādus sludinājumus, informāciju par notikumiem Valkā, apkārtnē un Eiropā, bet arī kādu dzejoli un literāru publikāciju. Laikraksta pamatvaloda bija vācu. Svarīgākās pilsētas valdes pavēles publicēja visās trīs Valkā ikdienā lietotajās valodās – vācu, latviešu un igauņu. Bet, katra tautība savas aktuālās ziņas ievietoja savā valodā, piemēram, igauņu biedrība – igauņu valodā, latviešu biedrība – latviešu.

 

Atjaunotā laikraksta pirmajā numurā, kā viena no svarīgākajām ziņām, kuru publicēja visās trīs valodās, bija Valkas pilsētas priekšnieka uzsaukums par iedzīvotāju pašaizsardzības organizēšanu: “Visi veselīgi vīrieši vecumā no apmēram 20 līdz 40 gadiem tiek uzaicināti Valkas drošības labad, pieteikties dēļ iestāšanās pilsoņu pašaizsardzībā. Tikai vīrieši, kuri nopietni grib aizsargāt līdzpilsoņu dzīvību un īpašumu pret ļaundariem, var tapt uzņemti pilsoņu pašaizsardzībā. /../ Pašaizsardzība saņems no vācu kara pārvaldes ieročus, pie kam tiks viņu lietošana ierādīta. Caur iestāšanos netiks neviens vairāk kavēts no sava darba, kā tikai tik daudz, cik vajadzīgs mērķa sasniegšanai. /../”

Sludinājumos bija informācija arī par O.Bērziņa kafejnīcas–restorāna “Pie baltā zvirbuļa” atvēršanu pēc remonta Rīgas ielā Nr.12.** Tur brokastis piedāvāja laikā no plkst. 8 līdz 12, pusdienas plkst. 13 – 16 un vakariņas plkst. 19 – 22. Piedāvāja par “solīdām cenām” labus ēdienus, piemēram, ūdens kliņģerus, Doles un Salacas nēģus. Solīja katru dienu plkst. 19 – 23 atskaņot “pirmklasīgu stīgu mūziku”. Darbojās arī veikals, kurš bija atvērts līdz pusnaktij.

 

 „Walkscher Anzeiger” 1918.gadā iespieda Jāņa Ādamsona spiestuvē “Kultūra”. Izdevējs bija S. Hainbergs (S.Haynberg). Laikraksta redakcija un kantoris atradās “Kultūras” grāmatu tirgotavā, Valkā, Maskavas ielā Nr.27 (tagad Igaunijā, Valgā Kesk iela Nr.6).  

Laikrakstu „Walkscher Anzeiger” izdeva vienu reizi nedēļā. Viena numura cena bija 25 feniņi, bet mēneša abonements maksāja 1 marku.

 

*  Laikrakstu „Walkscher Anzeiger” (“Valkas Ziņotājs”) sāka izdot 1884.gadā. I Pasaules kara sākumā to, līdz ar citām vācu avīzēm, aizliedza krievu valdība. Laikrakstu dibināja Jūlijs Celinskis (1835-1893), kurš 1850.-1853.g. mācījās un 1859.-1861.g. strādāja par skolotāju Valkā Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārā pie Jāņa Cimzes. J.Celinskis strādāja Valkā ne tikai vietējās skolās, bet arī dažādās iestādēs, bija aktīvs sabiedrisks darbinieks.

Nav zināmi precīzi dati par laikraksta „Walkscher Anzeiger” izdošanu visā tā pastāvēšanas laikā. Zināms, ka 20.gadsimta sākumā tā redaktors un izdevējs bija Ferdinands Kajanders (1838-1910), kuram piederošajā spiestuvē laikrakstu arī drukāja.

 

**  Rīgas iela Nr.12 – ēka nav saglabājusies; vieta tagad Igaunijā, Valgā, aptuveni pie Riia tn. Nr.10.

 

Publikācijai izmantoti:

· sabiedrisks, politisks un literārs dienas laikraksts ”Līdums”, kuru no 1915.gada 24.augusta līdz 1918.gada 1.decembrim izdeva Valkā. [No LNB];

· nedēļas laikraksta „Walkscher Anzeiger” 1902.gada daži eksemplāri un 1918.gada Nr.1. [No Igaunijas Valsts arhīva]

 

        

Laikraksts “Walkscher Anzeiger” 1918.gada                  Pastkarte veltīta laikrakstam “Walkscher Anzeiger”.

7.novembrī, Nr.1.  Izdots Valkā J.Ādamsona                  Valka, apt. 1903.gads. Izdevis Morics Rūdolfs  Valkā.

izdevniecībā "Kultūra".                                                     Valkas novadpētniecības muzeja krājums

Igaunijas Valsts arhīvs                                                                            

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.