26.03.2020
1930.gadi. 2.daļa: Valkas aizsargu muzejs - unikālu eksponātu glabātuve

            1930.gados eksponātu vākšanu 7. Valkas aizsargu pulka muzejam organizēja gan pulka vadība, gan muzeja pārzinis Jānis Jaunzems /1899–1976/. Piemēram, J.Jaunzems izsūtīja Ziemeļlatvijas pašvaldībām informāciju ar sīki aprakstītu muzejam derīgo mantu sarakstu. Pašvaldības to izplatīja saviem iedzīvotājiem, un pēc tam muzeja pārzinis devās uz attiecīgajām vietām, lai savāktu noderīgos priekšmetus. Organizēja arī tematiskās eksponātu vākšanas akcijas. Piemēram, pulka komandieris un muzeja pārzinis izsludināja 1937.gadā no 1.februāra līdz 1.martam zemnieku dienas, kuru laikā savāca daudz ar latviešu zemnieku dzīvi un darbu  saistītos priekšmetus. Savukārt, gatavojoties Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra 100-gades svinībām, 1939.gadā muzejs aicināja dāvināt muzejam Jāņa Cimzes /1814–1881/ vadītā semināra audzēkņu ģīmetnes ar aprakstiem par viņu darbiem, ko tie veikuši savas dzimtenes labā.

            Muzeja pārzinis Jānis Jaunzems aizsargu pulka komandierim regulāri sniedza atskaiti par savākto eksponātu skaitu. Piemēram, no 1935.gada 18.oktobra līdz 1936.gada 19.oktobrim savākti 1737 eksponāti, uz 1939.gada septembri – vairāk kā 6500.

 

             7. Valkas aizsargu pulka muzejam dāvināja visdažādākos priekšmetus: arheoloģiju un numismātiku, bruņniecības un pašvaldības dokumentus, ar armiju, policiju un citām organizācijām saistītas lietas, preses izdevumus – tai skaitā Valkā izdotos u.c..

           Laikraksta “Brīvā Zeme” 1937.gada 23.februāra numurā lasāms: “Muzejā redzams arī interesants vērpjamais ratiņš, kas lietots Cimzes ģimenē. Savākta vesela kolekcija sirmā senatnē un Latvijas atbrīvošanas cīņās lietoto ieroču, kā arī karavīru apģērbu un kaujas piederumu ar vēsturisku nozīmi. Muzejā glabājas arī pirmā Latvijas valdības mobilizācijas pavēle, kas novilkta uz šapirogrāfa, pirmie Latvijas zemnieku likumi un citi vēsturiski dokumenti. Tāpat muzejā glabājas Nacionālā teātra pirmais zīmogs, jo teātris sācis organizēties Valkā.”

                                                                                                

         

7. Valkas aizsargu pulka muzeja eksponāts - vērpjamais ratiņš, kuru lietojuši J.Cimzes senči.

Publikācija laikrakstā “Jaunākās Ziņas” 1937.g.   No LNB digitālās bibliotēkas

 

          Laikraksts “Ziemeļlatvija” regulāri publicēja sarakstus ar 7. Valkas aizsargu pulka muzejā saņemtajiem priekšmetiem un to dāvinātājiem. Izdevumos var lasīt par eksponātiem, kas saistīti ar Jāni Cimzi – viņa kabatas mape un ģimenes fotogrāfijas, “Dziesmu rotas” izdevumi, J.Cimzes bēru dienas dziesmu lapiņa un kapa vaiņagu lentas, seminārā lietotās mācību grāmatas u.c.. Tāpat laikrakstā publicēts par dažādu biedrību un organizāciju karogiem, spiedogiem un citām lietām aizsargu muzejā. Piemēram, Valkas amatniecības cunftes (1854.g.) protokolu grāmatas, meistaru diplomi un zīmogi.

            Valkas muzejā 1930.gados bija vērtīgi eksponāti ne tikai no Valkas un tuvākās apkārtnes. Piemēram, 1936.gadā dāvināja bronzas laikmeta kakla rotu, kas bija atrasta Daugavas krastā pretī Doles salai. Daudz vērtīgu priekšmetu muzejam ziedoja patriotisku jūtu vadīti cilvēki gandrīz no visas Latvijas.

 

            Ja visi 7. Valkas aizsargu pulka muzejam nodotie priekšmeti būtu saglabājušies līdz mūsdienām – Valkas novadpētniecības muzejs būtu unikālu vēstures liecību glabātuve. Tomēr Valkas muzeja eksponātu liktenis bijis traģisks – par to nākamajā publikācijā.

 

 7. Valkas aizsargu pulka muzeja eksponāts - fotogrāfija: 

                  

Iespējams 7. Valkas aizsargu pulka aerodroma atklāšanas svētki.    

Valka, 1935.gada 25.augusts. 

 7. Valkas aizsargu pulka muzeja šifrs otrā pusē.

No Valkas novadpētniecības muzeja krājuma.

Fotogrāfiju Valkas novadpētniecības muzejam dāvināja 2002.gadā.

 

Izmantotie avoti:

LVVA Fonds 3808.

Preses izdevumi: “Aizsargs”, “Brīvā Zeme”, “Jaunākās Ziņas”, “Ziemeļlatvija”.

 

Informāciju sagatavoja Ligita Drubiņa,

Valkas novadpētniecības muzeja

izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.