19.05.2023
Noslēdzoties Muzeju naktij 2023...

   Šogad Muzeju nakts apmeklētājus priecēja labs laiks.

   Pasākums kā vienmēr bija kupli apmeklēts.

   Otro gadu Valkas novadpētniecības muzeja pasākuma programma tika īstenota divās vietās - muzeja ēkā Rīgas ielā 64 un muzeja krātuves ēkā Semināra ielā 27A.

   Muzeju nakts programmu atklāja teātra mākslas un teātra sporta pulciņš “Vienradži” ar teātra izrādi “Mežā veikals atbraucis”.

   Rīgas ielā 64 muzeja apmeklētāji varēja apskatīt visas muzeja pamatekspozīcijas kā arī bērnu un jauniešu radošo darbu izstādi “Nakts”. Radošie darbi tika izvērtēti un attiecīgi 4 vecuma kategorijās apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. Izstādē piedalās 94 autori, darbus iesnieguši bērnudārza, mākslas skolas un BJC “Mice”  pulciņu audzēkņi, kā arī individuālie radošo darbu veidotāji. No plkst. 19:00 darbojās trīs radošās darbnīcas un seju apgleznošanas darbnīca.

   Muzeja krātuves ēkā Semināra ielā 27A  apmeklētājiem bija pieejamas divas muzeja krājuma priekšmetu izstādes - “Padomju okupācijas laika sadzīves priekšmeti 1950. – 1990.g.”  un „Dziesmu svētku gara gaita”.

   Neskatoties uz to, ka arī šogad Muzeju nakts Latvijā un Igaunijā nesakrīt vienā dienā, Valkas un Valgas muzeji ir atraduši iespēju sadarbībai. Valgas muzeja speciālists novadīja ekskursiju igauņu valodā Valkas novadpētniecības muzejā, bet Valkas muzeja speciālists vadīs ekskursiju latviešu valodā 20.maijā plkst.19:00 Valgas muzejā.

   Atjautību priekšmetu un informācijas meklēšanā muzeja apmeklētāji varēja pārbaudīt tradicionālajā muzeja dārgumu meklēšanas konkursā “Esi vērīgs, ieskaties!”.

   Valkas novadpētniecības muzejs pateicas visiem, kas iesaistījās Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts 2023” organizēšanā un norisē!

 

      Īpašs PALDIES:

    Teātra mākslas un teātra sporta pulciņa “Vienradži” kolektīvam un vadītājai Līgai Šnukai;

    Valgas muzejam, speciālistam Priit’am Rieman’am;

    Daigai Soloveiko  - Lazdiņai;

    Līgai Luterei Kārkliņai;

    Baibai Ontensonei;

    11.Valkas mazpulcēniem – Martai, Madlēnai, Paulai un Kristjanam;

    Rūtai Reinsonei;

    Ievai Zariņai;

    Beišu ģimenei;

    SIA „Pedelītei”;

    Andrim Niklavičam;

    Līvai Doršai;

    Jānim Ločmelim;

    SIA “Valkas Gaismai”;

    Valkas novada pašvaldības pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai;

    Valkas novada Tūrisma un informācijas birojam;

    Valkas novada pašvaldības policijai;

    Visiem bērnu un jauniešu radošo darbu izstādes “Nakts” veidotājiem – zīmējumu autoriem un pedagogiem.

 

 

      Paldies visiem, kas apmeklēja Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos Valkas novadpētniecības muzeja pasākumos!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.