19.05.2020
Valkas novadpētniecības muzeja darbinieki muzeja 50 gados

Turpinām ieskatu Valkas novadpētniecības muzeja vēsturē.

 

Šī fotogrāfiju reportāža veltīta bijušajiem un esošajiem muzeja darbiniekiem.

Muzeja arhīvā diemžēl neizdevās atrast fotogrāfijas ar visiem darbiniekiem, kas strādājuši tajā 50 gadu garumā.

 

Muzeju ir vadījuši 7 direktori (neskaitot vietas izpildītājus).

Šajā reportāžā iekļauti arī Valkas rajona pieminekļu aizsardzības inspektori. Viņi nebija muzeja štata darbinieki, bet līdz 1990.gadu vidum inspektoru “sēdeklis” atradās muzejā. Līdz ar to viņi iekļāvās arī muzeja darbā un dzīvē.

 

Paldies katram muzeja darbiniekam, kas ar savu darbu veicinājis muzeja attīstību!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies Mārai Stabrovskai LNA Valmieras zonālā valsts arhīva vecākai ekspertei!

Paldies Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniecēm!

 

Reportāžu sagatavoja: Ligita Drubiņa,

Valkas novadpētniecības muzeja

izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.