06.11.2020
11. novembris – Lāčplēša diena, diena, kad pieminam un godinām Latvijas brīvības cīnītājus

  Laiks no 1918.gada 18.novembra, Latvijas Republikas nodibināšanas, līdz 1920.gada 11.augustam, Latvijas un Krievijas miera līgumu noslēgšanai, ir Latvijas Neatkarības kara laiks. 628 dienas Latvijas armija cīnījās pret Sarkano armiju un Bermonta vadīto apvienoto vācu un krievu karaspēku, kuru nolūks bija Latvijas iekarošana un tautas brīvības iznīcināšana.

 

     Viena no svarīgākajām Neatkarības kara cīņām ir Latvijas armijas cīņa pret daudz spēcīgāko un labāk bruņoto Bermonta vadīto karaspēku 1919.gada rudenī. Pēc sīvām un nevienlīdzīgām kaujām, kas turpinājās vairāk nekā mēnesi, 11.novembra rītā Latvijas armija padzina bermontiešus no Rīgas.

    Pēc uzvaras pār Bermontu bija skaidrs, ka Latvija savu neatkarību ir nosargājusi.

   Lai atzīmētu vēsturiski svarīgo notikumu un godinātu varoņus, Saeima un valdība 11.novembri nosauca par Lāčplēša dienu, un nodibināja Lāčplēša Kara ordeni.

 

      Lāčplēša kara ordenis bija pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums. Apbalvošana ar Lāčplēša Kara ordeni notika ik gadus 11.novembrī no 1920. līdz 1928.gadam. Ordenim bija 3 šķiras, t.i., pakāpes.  Visi ordeņi bija numurēti, katras šķiras ordeņus numurēja atsevišķi. Apbalvošanu sāka ar ordeņa zemāko 3.šķiru un augstāko 2.un 1.pakāpi piešķīra tikai pēc tam. 

      Deviņos gados izsniedza 2146 apbalvojumus 2116 karavīriem. Varam būt lepni, ka augsto apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni saņēmuši 89 ar Valkas novadu saistīti Latvijas brīvības cīnītāji.

 

 

   

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru brāļu Jūlija un Riharda Zīļu

apsveikums mātei Ziemassvētkos no frontes. 1919.g. 16.decembris

Valkas novadpētniecības muzeja krājums

 

 

Mīļo, māt!

Šodien esam uz vietas atpūtā; vēl iesim divas dienas un tad ilgāki paliksim uz atpūtu. Brītiņš arī vakar ieradās. Novēlam Jums visiem mājiniekiem priecīgus Ziemassvētkus.

16.dec.19.g.

Jūlis un Richards

      Jūlijs Zīle krita varoņa nāvē 1920. g. 22. jūnijā, niknā sadursmē ar ienaidnieka pārspēku pie Sinajas Nikolas Latgalē, atgriezdamies no pārdroša nakts izlūkgājiena.

 

 

 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri

Kārlis Valdemārs Purgalis (no kreisās) un Fricis Alksnis. 1920.gadi

Valkas novadpētniecības muzeja krājums

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.