Aizvērt
 
JAUNLAULĀTIE UN
VEDĒJI PĒC SVINĪGĀS
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAS
PIE CĒRTENES CIEMA
IZPILDKOMITEJAS.
1966. GADS
VkNM InvN 21581_26