Aizvērt
 
PADOMJU LATVIJAS
20. GADADIENAI VELTĪTIE
VALKAS RAJONA DZIESMU
SVĒTKI VALKAS KULTŪRAS
UN ATPŪTAS PARKĀ.
BIRZUĻU CIEMA VĪRU
KORIS UN DEJU KOLEKTĪVS
VALKAS STADIONĀ
GATAVOJAS SVĒTKU
DALĪBNIEKU GĀJIENAM.
1960. GADA 18.-19. JŪNIJS
VkNM InvN 21608_26