Aizvērt
 
1.SEPTEMBRIS
PALSMANES
ASTOŅGADĪGAJĀ SKOLĀ.
1986. GADS
VkNM InvN 21659_3