Aizvērt

Darba grupa:

Meldra Cimdiņa – Valkas novadpētniecības muzeja direktore, projekta vadītāja,
Aija Priedīte – Valkas novadpētniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja, fotogrāfiju atlase, anotēšana,
Viktorija Maļukova – Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste, fotonegatīvu kolekcijas skenēšana,
Oksana Oša – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas vadītāja, fotonegatīvu kolekcijas konservācija,
Līva Smildzere - SIA „MF7”, izstādes vizuālās koncepcijas, grafiskā dizaina izstrāde, fotogrāfiju atlase,
Māris Mols – SIA Molssoft Latvija, WEB tehniskā izstrāde.

Pateicamies LNA Valmieras zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Mārai Stabrovskai par atsaucību un dalību izstādes sagatavošanā.

Valkas novadpētniecības muzejs, 2019