Aizvērt

Izstāde “Kolhozu laiks Zentas Bebrītes fotogrāfijās” ir veidota no Valkas novadpētniecības muzeja krājumā esošajiem fotogrāfes Zentas Bebrītes (1924. – 2014.) melnbaltajiem fotonegatīviem. Izstādē digitālā formātā apkopots fotomateriāls, kas uzņemts galvenokārt Valkas rajona kolhozos “Padomju Latvija”, “Draudzība” un “Palsmane” (tagad Smiltenes novada Bilskas un Palsmanes pagastos) laika posmā no 1960. – 1985.gadam. Galvenie personāži ir lauku cilvēki – kolhoznieki, apveltīti ar spēju pielāgoties un realizēt šķietami pretrunīgas lietas. Kolhozu laiks ir pagājis, bet atmiņas ir palikušas.

Digitālā izstāde veidota, sadalot fotogrāfijas 5 tematiskās daļās:
1. Sociālistiskā saimniekošana
2. Kultūra
3. Izglītība, sports
4. Sabiedriskā dzīve
5. Vide

Izstādes ievadā atrodamas ziņas par fotogrāfiju autori Zentu Bebrīti, kā arī informācija par lauksaimniecības kolektivizāciju, kas papildināta ar shēmām un dokumentāliem materiāliem no LNA Valmieras zonālā valsts arhīva. Pirms fotomateriāla digitalizēšanas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas darbinieki veica Z.Bebrītes fotonegatīvu kolekcijas konservāciju.

Digitālā izstāde izveidota projekta “Fotogrāfes Zentas Bebrītes melnbalto fotonegatīvu kolekcijas pieejamības nodrošināšana” ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Digitālajā izstādē eksponētās fotogrāfijas un dokumentus nedrīkst kopēt vai pavairot.

Atsauksmes un komentārus par digitālo izstādi sūtīt Valkas novadpētniecības muzejam (adrese: Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads, LV-4700; e-pasts: muzejs@valka.lv.).

Valkas novadpētniecības muzejs, 2019