Aizvērt
 
SPORTA SVĒTKI
PALSMANĒ.
BUMBU SPĒĻU
SEKTORS.
1980. GADI
VkNM InvN 21652_1