Aizvērt
 
TEHNIKAS SKATE
K-ZĀ DRAUDZĪBA.
1960. GADI
VkNM InvN 21647_12