Aizvērt
 
TEHNIKAS SKATE
K-ZĀ PADOMJU LATVIJA.
1960. GADI
VkNM InvN 21667_13