Ekspositsioon „Valka – Läti iseseisvuse häll“ („Valka - Latvijas neatkarības šūpulis“) on koostatud kui jutustus ühiskondlik-poliitilistest sündmustest Valkas aastail 1914.-1920., mil nii lätlased kui teiste rahvaste esindajad viisid ellu unistuse oma riigist. Eriti rõhutatakse ...

26.02.2021

EKSPOSITSIOON  „Liivimaa kihelkonnakoolide õpetajate seminar ja selle kasvandike kultuurhariduslik tegevus. 19. sajandi keskpaik – 20. sajandi algus”   Tutvustab Valka-Luke kihelkonna ajalugu (18. sajandi lõpp – 20. sajandi algus), pedagoogi ja läti koorikultuuri rajaja Jānis Cimze (1814–1881) ...

26.02.2021