No 1. – 11.decembrim Kārķu pamatskolā apskatāma Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas muzeja (Igaunija) ceļojošā izstāde “Jānis Cimze – Latvijas un Igaunijas skolmeistaru skolotājs”. Tuvāka informācija Kārķu ...

19.02.2019

5. decembrī plkst. 15:00 Valkas novadpētniecības muzeja Izstāžu zālē Lilitas Ikales un Lindas Ikales radošo darbu izstādes „Ārpus rāmjiem” atklāšana. Lilita un Linda Ikales – radošo darbu izstādes ...

19.02.2019

Valgas Muzejā (Vabaduse ielā 8, Valgā, Igaunijā) līdz 30. novembrim apskatāma Valkas novadpētniecības muzeja veidota izstāde. Tā veltīta Latviešu Pagaidu nacionālas padomes (LPNP) izveidošanai un darbībai. Izstādes teksti ...

19.02.2019

18. novembrī Valkas novadpētniecības muzejs atvērts plkst. 10:00 – 16:00. Ieeja bez maksas. Muzejs piedāvā apskatīt muzeja ekspozīciju un izstādes. Valsts svētku dienai visaktuālākā ir izstāde „Sabiedriski politiskie notikumi ...

19.02.2019

11. novembrī no plkst. 9:00 līdz 13:00 uz Valkas muzeju nāca visi Valkas ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēni. Viņi piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā “Par Latviju”. Katra klase izveidoja savu plakātu ar 13 Lāčplēša ...

19.02.2019

Līdz 21.novembrim Valkas muzejā apskatāma pasaules valcēniešu – mākslinieku darbu izstāde ”Veltījums Valkai II”. 18.novembrī atvērta plkst. 10:00-16:00. Ieeja bez maksas. Pasaules valcēniešu dienas ietvaros Valkas ...

19.02.2019

Līdz pat 20. gadsimta trīsdesmito gadu beigām nosaukums „Lugažu laukums” tika attiecināts uz visu tagadējās Valkas daļu, sākot no robežas (Varžupītes) līdz tag. Beverīnas ielai. Lai atceramies teikumu, kas bieži rakstīts dažādos ...

19.02.2019