Latviešu senā laika skaitīšanas sistēma savas skaidrības un vienkāršības dēļ ir viegli iegaumējama bez uzrakstīta kalendāra un neprasa gadskārtējus pārkārtojumus vai sarežģītus aprēķinus, jo gadskārtas notikumi paliek savās vietās nemainīgi gadu pēc gada.                                      ...

15.10.2021

   Tautas tradīcijās kā zīmīgs pieturas punkts tiek minēta Miķeļa diena, kas ir arī ziemas sākuma svētki, ko svin 29.septembrī.    Miķeļi iekrīt visbagātākajā laikā, tādēļ galds šai dienā ir ēdienu pārpilns. Uz galda noteikti vajadzēja būt gaļai, tāpēc kāva aunu, āzi vai visbiežāk sivēnu, ...

15.10.2021

1917.gadā pēc Februāra revolūcijas Krievijā tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā aktualizējās jautājums par robežu pārdalīšanu. Agrākās administratīvās iestādes vajadzēja aizstāt ar jaunām. Pirmais pasaules karš šo procesu pārtrauca. 1918.gadā, nodibinoties Latvijas un Igaunijas valstīm, sāka ...

15.10.2021