21.05.2018
Noslēdzoties Muzeju naktij 2018...

     Muzeju nakts pasākums Valkas novadpētniecības muzejā bija kupli apmeklēts.

     Pasākuma aktivitātes sākās ar Valkas novada lietišķās mākslas un amatniecības darbu izstādes “Domas šūpulis” atklāšanu. Paldies visiem, kas piedalījās izstādē un īpašs paldies Inesei Pētersonei un Ārijai Tomiņai par atbalstu izstādes iekārtošanā. Izstāde "Domas šupulis" būs apskatāma līdz 29.jūlijam.

     Muzeju nakts laikā apmeklētāji varēja noskatīties trīs filmas – “Mērijas ceļojums”, “Valka*1917. Latviešu Pagaidu Nacionālā padome” un dokumentālās triloģijas “Savējie sapratīs pirmo daļu “Sešdesmitie. Sākums”.

     Muzeja pirmā stāva ekspozīcijā notika Skaļā lasīšana, kurā piedalījās četras Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolnieces un Zane Brūvere – Kvēpa.

     Sadarbībā ar Valgas muzeju (Igaunija) notika orientēšanās konkurss starp abiem muzejiem. Lielu prieku apmeklētājiem sagādāja vilcieniņš, kurš izvadāja konkursa dalībniekus starp abiem muzejiem. Pateicoties tam, Valkas novadpētniecības muzeju apmeklēja lielāks skaits Igaunijas iedzīvotāju nekā iepriekšējos gados. Orientēšanās konkursa apbalvošana šogad notika Valgas muzejā. Kopā tika saņemtas 39 aizpildītas konkursa lapas. 

     Pasākuma laikā muzeja apmeklētāji varēja iepazīties ar visām muzejā esošajām ekspozīcijām un izstādēm. Šogad galvenā uzmanība tika pievērsta jaunajai ekspozīcijai "Valka - Latvijas neatkarības šūpulis", kurā visu Muzeju nakts laiku atradās ekspozīcijas autore.

     Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa vadīja izglītojošas spēles par dabu.

     Muzeju nakts laikā darbojās radošās darbnīcas, kurās varēja izgatavot magnētus, brošas, vainadziņus, aproces un konfekšu ziedus.

 

     Valkas novadpētniecības muzejs pateicas visiem, kas iesaistījās Starptautiskās akcijas “Muzeju nakts 2017” organizēšanā un norisē!

     Īpašs PALDIES:  

     Valkas novada domes pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai;

     Valkas TIB;

     Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotekārei Vinetai Barviķei;

     Valkas novada centrālās bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Unai Grāvei;

     Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolniecēm – Laurai Šnukai, Kristīnei Kurmejevai, Viktorijai Jekimovai un Diānai Lielmanei;

     Zanei Brūverei – Kvēpai;

     Inesei Pētersonei;

     Ārijai Tomiņai;

     Dabas aizsardzības pārvaldes vecākai valsts vides inspektorei Rūtai Zepai;

     Rominai Meļņikai;

     Valkas novada brīvprātīgajiem jauniešiem;

     Daigai Soloveiko;

     Enijai Stahovskai ar mammu;

     Andrejam Rācenim;

     Anitai Kozlovskai;

     Beišu ģimenei;

     Grietai Strēlniecei;

      SIA „Pedelītei”.

 

     Paldies visiem, kas apmeklēja Muzeju nakti un gaidīsim Jūs citos Valkas novadpētniecības muzeja pasākumos! 

 

 Foto: L.Drubiņa

 Tekstu sagatavoja: Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.