31.05.2018
Alda Māra Dubļāna melnbalto fotonegatīvu kolekciju „ Latvijas valstiskuma atjaunošanas hronika (1988. – 1991.)”

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam Valkas novadpētniecības muzeja krājums papildināts ar fotogrāfa Alda Māra Dubļāna melnbalto fotonegatīvu kolekciju „ Latvijas valstiskuma atjaunošanas hronika (1988. – 1991.)”. Tie ir 679 fotofilmu kadri par Latvijas Trešās Atmodas laika spilgtākajiem notikumiem, kas mūs tuvināja 1990.gada 4.maija Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijai „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

 

     A.M.Dubļāns uzskatāms par Atmodas laika norišu vispusīgāko hronistu Valkas novadā. Viņš piedalījies daudzos nozīmīgos Atmodas laika notikumos, bijis viens no diviem lauku fotokorespondentiem (otrs - fotogrāfs Dainis Kārkluvalks no Talsiem), kuri bija tiesīgi fotografēt Latvijas PSR 12.sasaukuma Augstākās Padomes 1. sesijā Rīgā, 1990.gada 3.- 4.maijā.

 

     Fotonegatīvu kolekcija „Latvijas valstiskuma atjaunošanas hronika (1988. – 1991.)” ir vizuāls apliecinājums un vērtīgs vēstures avots – tajā atspoguļojas Latvijas valstiskuma atjaunošanas dinamika: fiksētas Tautas frontes un citu neformālo organizāciju aktivitātes, padomju militāristu iebiedēšanas stratēģija, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšana 1990.gada 4.maijā.

      Pavisam šajā kolekcijā iekļauti 679 melnbaltie negatīvās fotofilmas kadri, kas dokumentē 11 notikumus, kuri uzņemti Valkā un Rīgā laikā no 1988.gada 11.jūlija līdz 1991.gada 23.augustam.

 

LTF Valkas rajona organizācijas dibināšanas konference. Valka, 1988.g. 13.novembris.

Foto A.M.Dubļāns.

Valkas novadpētniecības muzeja krājums

 

     Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

     

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.