20.06.2022
Jāņu diena

 

Pašā  vasaras  vidū, kad  visgarākajai dienai  seko  visīsākā  nakts,  latvieši svin  Jāņus - vasaras  saulgriežos.

 

Kas guleja Jāņu nakti,
Lai guļ visu vasariņu;
Kas dziedaja Jāņu nakti,
Lai dzied visu vasariņu. /1003,

                                       L.t.dz./

 

Aiz upites zaļa zāle
Zelta rasa galiņâ,
Tur jās mani bāleliņi
Jāņu nakti pieguļâ. /32503,

                                 L.t.dz. Valkas apr.,Vijciems/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.