29.07.2022
Ērģemes viduslaiku pils arheoloģiskajos izrakumos atrasts ieroča stobra fragments ar vītni iekšpusē un meistara zīmi

   Ērģemes pils saglabāšanā un atjaunošanā iesaistīti dažādu profesiju pārstāvji. Tiek veikta teritorijas labiekārtošana, pilsdrupu izpēte, mūru konservācija un restaurācija. Viens no redzamākajiem pēdējā laika darbiem ir jumta uzlikšana pils Ziemeļu tornim 2020. gadā. Sarkanais dakstiņu jumts ir kļuvis par jauno pils vizītkarti, vienlaikus pasargājot torni no tālākas bojāšanās mitruma ietekmē.

   Restaurācija vajadzīga ne tikai pils mūriem, bet arī lielākajai daļai arheoloģiskajos izrakumos atrasto senlietu. Metāla restauratora rokās pabijušas Ērģemes pilī atrastās monētas, atslēgas, naži ar koka un kaula spaliem un citi priekšmeti. Pateicoties restauratora darbam varam izlasīt monētu kalšanas gadus un valdnieku vārdus, saglabāt un parādīt atrastos priekšmetus nākamajām paaudzēm. Dažkārt zem rūsas un patinas slāņiem atklājas iepriekš nepamanītas detaļas. Viens no priekšmetiem, kurš varētu pastāstīt vairāk par pils vēsturi, ir restaurētais ieroča stobra fragments. Tas gatavots no dzelzs, iekšpusē redzamas vītnes paliekas, bet ārpuse bijusi skaldņota. Stobra iekšējais diametrs sakrīt ar turpat pilī atrasto svina ložu diametru. Savukārt stobra ārpusē restaurācijas gaitā atklājās iespiesta meistara zīme. Zīme pagaidām nav atšifrēta, nav noskaidrots meistara, pilsētas vai darbnīcas nosaukums. To aicinām darīt ikvienu, kurš sajūt sevī pētnieka garu!

 

Sīkāk par Ērģemes viduslaiku pili un tajā atrastajiem priekšmetiem:

http://muzejs.valka.lv/digitala-programma-ergemes-viduslaiku-pils/

 

              

 

Informāciju sagatavoja:

 Ilze Mālkalniete,

 arheoloģe

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.