20.01.2022
Atceroties 1991.gada janvāra barikādes

    Valkas rajonā barikāžu aizstāvju organizētu došanos uz Rīgu 1991.gada 13.-27.janvārī koordinēja Valkas rajona Tautas deputātu padomes prezidija konsultante Māra Apine. 1992.gadā laikrakstā “Mūsu Zeme” atceroties gadu senos nozīmīgos notikumus, rakstīts, ka jau 14.janvārī no rīta puses uz Rīgu devušies smiltenieši (8.CBR), ēvelieši – V.Zīvers teicis, ka viņi gatavi būt Rīgā, cik ilgi nepieciešams. Smago tehniku tūlīt piedāvājuši vijciemieši, pēc tam citas rajona organizācijas.

    16. – 19.janvārī no Valkas rajona Rīgā katru dienu nepārtraukti atradās 5 autobusi – divi no Smiltenes, divi no Valkas un viens no Strenču zonas. Daudzi brauca individuāli un tūlīt pēc dežūras devās uz darbu.

  Uz vietas tika organizētas Valkas rajona padomes darbinieku diennakts dežūras.

 

 

   No Valkas pilsētas braukšanu uz Rīgu koordinēja LTF nodaļas koordinatore Līga Metuzāle. 14. – 24.janvārī Rīgā no Valkas organizēti dežurēja 446 cilvēki (daudzi 5 un vairāk diennaktis). Bija tādi, kas šajās 10 dienās brauca ar sabiedrisko transportu – īpaši pirmajās dienās, kad visi gribētāji netika autobusos. Valcēnieši galvenokārt stāvēja pie Starptautiskās telegrāfa telefonu centrāles Dzirnavu ielā Nr.105.

   No Valkas uz Rīgu visbiežāk veda “Lauktehnikas” autobuss (4 reizes šoferis Juris Lācis). Tāpat “Agroķīmijas” un meliorācijas vadība pati izrādījusi iniciatīvu. Aktīvi bijuši SCO tautfrontieši – paši panākuši, lai vadība dod autobusus. Te palīdzējusi arī šofera M.Bērta atsaucība, brauca reizē arī ar citām komandām un pat personīgo autotransportu (J.Pētersons). Kopumā Rīgā viņi pavadīja 7 maiņas. Tomēr visvairāk stundu uz barikādēm bijusi Ulda Dukura komanda.

 

No LTF Valkas nodaļas koordinatores L.Metuzāles 1991.gada piezīmēm:

14.01. 19:00 –             uz diennakti LRTNK autobuss. “Lauktehnikas” vīri, SPMK vīri,

                                    slimnīcas medmāsas, vairāki individuālie brīvprātīgie, “Bumerangs”,

                                    kopā 35 cilvēki.

15.01. 17:00 –             28.PMK autobuss. Pārsvarā 28.PMK vīri.

           12:00 –             papildus SCO TF grupas aktīvistu organizētais SCO autobuss. Reisu

                                    izziņojām pa vietējo translāciju. Aizbrauca SCO, mēbeļu ceha ļaudis,

                                    daži arī no citām organizācijām, kopā 21 cilvēks.

          19:00 –              “Agroķīmijas” autobuss ar 33 vīriem. Ar šo dienu Sabiedriskās

                                    ēdināšanas apvienība vakara maiņām dod līdzi pārtiku.

16.01. 7:00 –               LTF nodaļas apmaksātais autoostas autobuss – uz dežūru 16 cilvēki:

                                    elektriķi krājkases sievas, pa pārstāvim no mūzikas skolas un Valkas

                                    pensionāriem.

          19:00 –              atkal LRTNK autobuss ar J.Lāci. Spēcīga komanda – 42 vīri, to skaitā

                                    16 mediķi. Līdzi 2 sardzes suņi.

17.01. 7:00 –               Pilns SCO autobuss. 7.CRBP Valkas iecirknis aizbrauc ar savu autobusu.

         19:00 –               atkal “Agroķīmijas” komanda – 33 cilvēki. Papildus – SCO aktīvisti ar

                                    personīgo transportu (J.Pētersons).

18.01. 7:00 –               28.PMK autobuss, 32 cilvēki no dažādām organizācijām, pensionāri.

         19:00 –               autoostas vīri ar savu autobusu, citu organizāciju pārstāvji. Valkas

                                    neformāli (LNNK), jaunatne.

19.01. 7:00 –               SPMK autobuss uz diennakti – 34 kadri no melioratoriem, sakarniekiem,

                                    LRTNK, “preses apvienības”, elektriķiem u.c.

20.01. 7:00 –               LRTNK autobuss uz diennakti – 17 vīri plus 5, kas palikuši Rīgā no

                                    iepriekšējās maiņas (vakarā – Iekšlietu ministrijas ieņemšana).

21.01. 7:00 –               LTF nodaļas īrētais autobuss – 22 sargi no dažādām organizācijām,

                                    pārsvarā SCO, 28.PMK, SPK.

         19:00 –               28.PMK autobuss – 25 cilvēki. Atkal brauc mediķi, melioratori.

22.01. 7:00 –               SCO autobuss – diennakts. LRTNK, SCO, mēbeļnieki, elektriķi, arī

                                    pensionāri.

23.01. 7:00 –               “Agroķīmijas” autobuss. Diennakts. 29 cilvēki – “Dukura komanda”: no

                                    28 PMK un sistēmas pārvaldes, no “Lugažiem”, mēbeļu ceha, SCO,

                                    ZET. (Dukuram 8 dienās šī ir 3.dežura).

24.01. 7:00 –               pēdējā dežūra. Glābj SCO tautfrontieši. Brauc arī SPK, LRTNK, ZET

                                    vīri, vēl daži valcēnieši.

 

Izmantoti:

LTF Valkas, Smiltenes un Strenču nodaļas informatīvais biļetens “Ziemeļlatvija”

Valkas rajona laikraksts “Mūsu Zeme”

 

Paldies Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenajai bibliotekārei novadpētniecības darbā Janai Čākurei!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novadpētniecības muzeja

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem

Ligita Drubiņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.