28.06.2018
Valkas novada J.Cimzes balvas pasniegšana

11.jūlijā plkst.18.00 Valkas novadpētniecības muzejā pasniegs Valkas novada Jāņa Cimzes balvu.

 

25.jūnijā Balvas piešķiršanas komisija nolēma to 2018.gadā piešķirt – J.Cimzes Valkas mūzikas skolas Stīgu instrumentu spēles nodaļas vadītājai, skolotājai Liesmai Freibergai.

 

Skolotāja L.Freiberga tiek raksturota ar vārdiem: „Profesionāli meistarīgs pedagogs. Augstā līmenī noris viņas vadītais mācību audzināšanas darbs, par ko liecina audzēkņu pastāvīgie panākumi.

Skolotājas sagatavotie audzēkņi regulāri gūst atzinību un uzvaras starptautiskajos, valsts un reģiona mēroga jauno mūziķu konkursos.

Pati skolotāja pastāvīgi paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos kursos, semināros un meistarklasēs.”

 

2014.gada 26.jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes balvas nodibināšanu. Nolikumā teikts: „Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā /…/”

2018.gadā balva tiek piešķirta piekto reizi.

 

Pasākumu kuplinās ar priekšnesumiem Līga Priede - dziedātāja, komponiste, mūzikas pedagoģe.

 

 Pasākuma laikā tiks fotografēts.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.