27.12.2016
“Pulcējaties zem latviešu karogiem!”

Līdz 31.janvārim Valkas novadpētniecības muzejā apskatāma izstāde “Pulcējaties zem latviešu karogiem!”.

 

            Zemessardzes 27.kājnieku bataljona Veterānu apvienības priekšnieka Jāņa Bahmaņa un viņa domubiedru veidotā izstāde vēsta par latviešu nacionālā karoga tapšanu. Tas mastā pirmo reizi plīvojis Valmierā pirms 100 gadiem, bet sarkan-balt-sarkanā vēstījuma saknes rodamas jau latviešu tautas dziesmās.

Izstāde ir vizualizācija par pedagoga un publicista Jāņa Eduarda Lapiņa ieguldījumu karoga tapšanā, atkāpjoties arī tūkstoš gadu senā pagātnē un pētot sarkan-balt-sarkanā un saules kodu tautas dziesmās.

 

            Jānis Eduards Lapiņš /1885-1941/ pēc mājskolotāja tiesību iegūšanas strādāja par skolotāju. Vairākus gadus bija saistīts ar Valku. Valkā J.E.Lapiņš strādāja no 1907.g. līdz 1909.g. - M.Alkšņa tirdzniecības skolā (atradās tagadējā Valgas pusē). Par šo laiku viņš rakstīja: “Valkā man patīk strādāt, bet starp skolotājiem ir dzērāji, kas skolu stipri demoralizē. Šad tad apmeklēju strādnieku un skolotāju ilegalas sapulces un Palīdzības biedrībā turu priekšlasījumus. Valkas latviešos ir daudz labu, uzņēmīgu izglītības darbinieku, bet centrā stāv bufetes turētājs, bijis tirgotājs, aktieris, režisors un joku dzinējs J.Pavlovičs, kurš vēlāk tiek par bagātu īpašnieku un latviešu rakstnieku draugu bēgļu laikos.”

1909.gadā J.E.Lapiņš uzsāka mācības Maskavā. Viņš pievērsās arī publicistikai – 1910.gadā nodibināja laikrakstu ”Kāvi”: “Pirmā studiju gadā, dzīvodams Maskavā, vadīju Valkā iznākošo nedēļas laikrakstu „Kāvi”, kura vietējās nodaļas vadītājs un arī uzsitējs pie lielā āmura bija J. Pavlovičs. /../ Publicistikā esmu darbojies pilnīgi patstāvīgi, jo „Kāvos” man nevarēja būt neviena vadītāja, zem kura iespaida izstrādātu stilu. Mācījos pats, uzmeklējot savas kļūdas, un vienmēr sarku par saviem darbiem.” Pēc tam viņš “Kāvu” vadību nodeva Linardam Laicenam.

Pēc studijām Maskavā 1915.gada rudenī J.E.Lapiņš strādāja par skolotāju Valmierā - tirdzniecības skolā, sieviešu ģimnāzijā un reālskolā.

Jānis Eduards Lapiņš 1916.gadā radīja pirmo latviešu nacionālā karoga metu. Karogu pašuva Valmieras bēgļu patversmes skolotāja Marianna Strautmane. Sarkanbaltsarkanais karogs kā pirmais Valmierā plīvoja pie J.E.Lapiņa dzīvokļa un vēlāk arī pie tirdzniecības skolas.

 

            Izstādes autors Jānis Bahmanis saņēmis Priekuļu novada titulu “Goda novadnieks” – par patriotisma veicināšanu un ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē, īpaši uzsverot saules simbola nozīmi karogos un emblēmās. Lielu darbu ieguldījis arī nacionālā karoga autora Jāņa Eduarda Lapiņa piemiņas saglabāšanā un piemiņas vietas izveidē un kopšanā kopā ar biedrību “Ieva”. J.Bahmanis interesējas par heraldiku - izveidojis Zemessardzes 27.kājnieku bataljona karogu un krūšu nozīmi. Izstādes materiālu par latviešu nacionālo karogu sācis veidot kopš 1996.gada.

            Izstādei “Pulcējaties zem latviešu karogiem!” izdalāmi trīs galvenie temati: ticības saule, brīvības saule un uzvaras saule. Vēsturiskā informācija papildināta ar mākslas darbiem un tautas dziesmām.

 

Valkas novadpētniecības muzejā izstāde apskatāma 2017.gadā no 5. – 31.janvārim.

 

Izstāde atvērta:

pirmdienās - piektdienās plkst. 10:00 – 17:00;

sestdienās plkst. 10:00 – 16:00

 

Ieejas maksa: 0,75 €;

          pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30

Valkas novada skolēniem ieeja bez maksas

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.