Aizvērt
 
ĒDNĪCAS DARBINIECE.
1960. GADI
VkNM InvN 21646_20