Aizvērt
 
ZONĀLIE DZIESMU
SVĒTKI VALKAS
BRĪVDABAS ESTRĀDĒ.
PALSMANES CIEMA
JAUKTAIS KORIS
ATPŪTAS BRĪDĪ.
1976. GADA 20. JŪNIJS
VkNM InvN 21616_24