Aizvērt
 
IZLAIDUMS
PALSMANES SPECIĀLĀ
INTERNĀTSKOLĀ.
1984. GADS
VkNM InvN 21661_1