Atpakal poga
Ērģemes viduslaiku pils

PAR PROJEKTU

Digitālā programma „Ērģemes viduslaiku pils"

logo
logo

Digitālā programma “Ērģemes viduslaiku pils” veidota izmantojot Valkas novadpētniecības muzeja krājumā esošās 2013.-2019. gadā arheoloģiskās izpētes darbu laikā Ērģemes pilsdrupās atrastās 17. gs. senlietas.

logo

Digitālā programma “Ērģemes viduslaiku pils” izveidota projekta “Ērģemes viduslaiku pils arheoloģisko senlietu pieejamības nodrošināšana” ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Digitālajā programmā ievietotos
attēlus nedrīkst kopēt un pavairot.


Atsauksmes un komentārus par
digitālo programmu sūtīt Valkas novadpētniecības muzejam
(adrese: Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads, LV-4700;
e-pasts: muzejs@valka.lv.)

Darba grupa

Meldra Cimdiņa – Valkas novadpētniecības muzeja direktore, projekta vadītāja,

Aija Priedīte – Valkas novadpētniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja, satura izstrāde, senlietu atlase, anotēšana,

Viktorija Maļukova – Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste, senlietu fotografēšana,

Ilze Mālkalniete – arheoloģe, satura izstrāde, senlietu atlase, anotēšana,

Jānis Biezais – biedrības “Ērģemes bruņinieku pils” valdes priekšsēdētājs, Ērģemes pils atjaunošanas darbu vadītājs,

Līva Smildzere – SIA „MF7”dizainere, digitālās programmas vizuālās koncepcijas, grafiskā dizaina izstrāde,

Madars Balodis – programmētājs, programmas tehniskā izstrāde.

Avoti

Valkas novadpētniecības muzeja krājums

  • Arheoloģijas kolekcija
  • Fotogrāfiju un fotoatklātņu kolekcija

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums

Atpakal poga